fbpx
preloader
Künye ve Şartlar

Künye ve Şartlar

UPOSITIVE KÜNYE VE KULLANIM ŞARTLARI
(Son güncelleme tarihi: 25.05.2020)

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 3. maddesi uyarınca,  www.u-positive.com ve www.upstve.com alan adlarının sahibi olarak Upositive Danışmanlık ve Etkinlik Yönetimi (“Upositive”) ile ilgili tanıtıcı bilgilerin tümü burada bildirilir.

Künye

Şirket Adı: Upositive Danışmanlık ve Etkinlik Yönetimi
Kayıtlı İş Yeri: Fulya Mah. Büyükdere Cd. Quasar No:76/188 Şişli, İstanbul, Türkiye
Vergi Dairesi: Mecidiyeköy
Vergi Numarası: 5551382233
MERSIS: 5764013563000001
E-posta: [email protected]

Web sitemize üye olarak ve/veya alım işlemlerini gerçekleştirerek Kullanım Şartlarını, Sözleşme Hükümlerini ve Gizlilik Beyanını okuduğunuzu, anladığınızı ve içeriklerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı belirtir, satış politikası ve/veya sözleşme hükümlerinin aksine bir talebinizin ya da şikayetinizin olması durumunda, herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce bizimle sitemizde belirtilen iletişim kanallarından irtibata geçmenizi öneririz. Sitemizden alışveriş yaparak ve siparişinizi onaylayarak, işbu Sözleşme hükümlerine bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz. Dolayısı ile sitemizden alım yaptığınızda, etkinlik biletleri ve ürün teslimatları ile ilgili tüm sürece, prosedürlere ve işlemlere aşağıda yer alan hükümlerin, Kullanıcı Sözleşme’sindeki maddeler de dahil ancak bunlarla sınırlı kalmayarak, aynen uygulanacağını önemle belirtiriz.

Siparişinizi onaylayarak; alışveriş yapmadan önce; a) firmamız ile ilgili gerekli tüm bilgileri ve iletişim adreslerini b) satın aldığınız ürüne/hizmete ilişkin tüm özellikleri ve ayrıca tüm vergiler dahil toplam bilet/hizmet fiyatını ve varsa tüm ek masrafları c) ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgileri ve şikayetlere ilişkin sözleşmede düzenlenen çözüm yöntemlerini d) uyuşmazlık konusunda başvurularınızı Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceğinize dair sözleşmesel bilgileri e) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne istinaden hangi durumlarda cayma hakkınızın olmadığını ve neticeten sözleşmede düzenlenen tüm hükümleri bildiğinizi yazılı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Siparişlerinizi onaylamadan önce, sizlerden onayınız kapsamında, yazılı şekilde ön bilgilendirme onayı alındığını ve ön bilgilendirme onayının işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ayrıca ve önemle vurgularız. İlaveten, işbu sözleşme ve ön onay ile “satın alma siparişinizin onaylanması durumunda ödeme yükümlülüğü altına gireceğiniz” konusunda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğinizi de önemle bilmenizi isteriz.

 

Ürün/Hizmet ile İlgili Şart ve Koşullar

1. Upositive, bir etkinlik ve ürün pazar yeri olarak, biletini satın aldığınız etkinliği düzenleyen  ya da ürününü satın aldığınız “danışman, eğitmen, okul ve/veya merkez vb.” (Bundan böyle her biri “Danışman” diye anılacaktır) için bir alan hizmeti sağlar ve Danışman’ın sattığı hizmet/ürün başına hizmet bedeli alır, ancak, Danışman’lar adına etkinlik bileti/ürün satmaz, fiyatları veya oturma yerlerini belirleme konusunda hak ve yetkiye sahip değildir.

2. Etkinlikler upositive tarafından düzenlenmez. Etkinliklerin düzenlendiği kurum veya kişilerin  (Danışman’ların) detaylı bilgisi her bir etkinlik sayfasında belirtilir. Etkinliklerin düzenlenmesi ve uygulanmasından dolayı Upositive’in herhangi bir sorumluluğu yoktur. Etkinlikler Danışman’ların düzenlediği etkinlikleri daha geniş çevrelere duyurulabilmesi amacıyla sitemizde yayınlanmaktadır. Danışman profili oluşturmak ve içerik eklemek tamamen ücretsiz olduğu gibi Upositive’in bu durumda herhangi bir ticari sorumluluğu bulunmamaktadır.

3. Danışmanlar çeşitli sebeplerle etkinlikleri iptal edebilir veya tarihlerini değiştirebilir. Bu durumda uygulanacak prosedürü Danışman belirler ve duyurur. Etkinliğin iptal edilmesinden ve/veya etkinlik tarihinin değiştirilmesinden upositive sorumlu olmayıp, Danışman sorumludur. İlgili etkinliğin iptal edilip edilmediği ile tarihi değiştirilmiş bir etkinliğin yeni tarihi ve saati konularında yapılan duyurulardan bilgi sahibi olma sorumluluğu size aittir. Bir etkinliğin iptal edilmesi veya tarihinin değiştirilmesi durumunda Danışman’dan gerekli yetkiyi almamız şartına bağlı olarak bilet hamillerini söz konusu iptalden veya değişiklikten haberdar etmek için makul gayreti göstereceğiz. Bununla birlikte bilet hamillerinin etkinlik tarihinden önce iptalden veya değişiklikten mutlak surette haberdar edileceği konusunda hiçbir taahhütte ve/veya garantide bulunamayız.

4. Kural olarak, tüm etkinlik bilet satışları kesindir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesine istinaden satın aldığınız etkinlik biletlerine dair cayma hakkınız bulunmamaktadır. Etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan biletler, satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz. Bununla birlikte, etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumunda, Danışman geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilme hakkına sahip olduğu gibi, programda değişiklik yapma hakkına da sahiptir. Bu kapsamda upositive hiçbir sorumluluk üstlenmez. İptal edilen ve ertelenen etkinliklerde bilet tutarının iade edilebilmesi için, Danışman tarafından sağlanan biletlerin e-posta olarak upositive’e teslim edilmesi gerekmektedir. Teslim edilmeyen biletlere ilişkin olarak bilet bedeli iadesi yapılmamaktadır ve bu kapsamda upositive hiçbir şekilde sorumlu değildir.

5. Biletler ve/veya biletin satın alınması şartları, ilgili mekan ve Danışman’ın kurallarına göre düzenlenmiştir. Bu kural ve düzenlemelerden herhangi birini ihlal etmeniz ya da hasara, rahatsızlığa yol açmanız, hukuka aykırı ve/veya suç teşkil edebilecek davranışlar sergilemeniz durumunda, mekan ilgilisi veya Danışman sizi mekan dışına çıkarma ya da mekana almama hakkına sahiptir. Satın alım esnasında paylaşmanız gereken kişisel bilgilerinizin Danışman ile paylaşılmasını istemez iseniz, siparişi tamamlamadan ve satın almadan önce, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Beyanını” dikkatlice okumanız gerekmektedir.

6. Fotoğraf makinesi, cep telefonu veya kayıt ekipmanlarının kullanımı Danışman’ın belirlediği kural ve düzenlemelere bağlıdır.

7. Etkinlik mekanı, Danışman ve upositive, katılımcıların şahsi eşyalarıyla ilgili hiçbir sorumluluğu üstlenmez.

8. upositive, ürün/hizmet satışı aracılığından doğan hizmet bedeli dışında, biletlere/bilet satışlarına , ürünlere/ürün satışlarına ve/veya etkinliklere ve/veya ürünlere ilişkin olarak başkaca hiçbir yükümlülük, taahhüt ve sorumluluk altında değildir. Siz, Upositive’in sorumluluğunun bu madde ile sınırlı olduğunu ve her ne nam adı altında olursa olsun, işbu maddedeki sorumluluk limiti dışında, upositive’i sorumlu kabul etmeyeceğinizi önceden kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

9. Sözleşme kapsamındaki ticari elektronik iletiler, önceden onaylarınız alınmak kaydıyla sizlere gönderilebilir. Bu onayın, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilmesi mümkün olduğundan, sözleşme kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesini istemez iseniz, “elektronik ileti gönderilmesi” bölümündeki onay işaretini kaldırmanız gerektiğini hatırlatırız. Ayrıca, dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilme hakkına da sahipsiniz. Buna karşın, kendinizle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermeniz hâlinde, temin edilen hizmetlere ilişkin değişikliklere ve/veya kullanıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmayacağını da belirtiriz.

Hizmetin sağlanması sırasında, bu tür haberleşmenin yapılacağına dair sizlerin bilgilendirilerek ve size reddetme imkânı sağlanarak iletişim bilgilerinizin edinilmiş olması hâlinde, önceden izniniz alınmaksızın aynı veya benzer hizmetlerle ilgili pazarlama, tanıtım ve/veya değişiklik hizmetleri için haberleşme yapılabilmesi de hukuken mümkündür.

Bununla birlikte, bu tür haberleşme yapılmasını reddetme ve bu kapsamda verdiğiniz izinleri geri alma hakkınız saklıdır ve bu talebinizin tarafımıza her türlü yolla iletilmesi yeterlidir. 

10. İşbu sözleşme metni, sözleşmenin kurulmasından sonra, upositive tarafından saklanmakta olup, bu sözleşmeye, sitemizin “Politikalarımız” bölümünden kolayca erişebilirsiniz. Dilerseniz, sözleşmenin çıktısını almak suretiyle, fiziki kopyasına da kolayca erişebilirsiniz. Dolayısı ile sözleşme hükümlerinin ve genel işlem şartlarının sizler tarafından kolayca sağlanmasına ve saklanmasına imkan sağlandığını bilmenizi isteriz. Sözleşmeye erişiminiz, sitemize erişimin sağlanması ile doğru orantılı olacak şekilde devam edecektir. 

11. Sitemizin kullanımına ve işbu sözleşmeye dair gizlilik kuralları, “Politikalarımız” bölümünde “Gizlilik Beyanı” kısmında detaylı şekilde belirtilmiştir. Bu kapsamda, Gizlilik Beyanı hükümlerini dikkatlice okumanızı, incelemenizi ve farklı talepleriniz var ise tarafımıza bildirmeniz gerekeceğini bilgilerinize sunarız. Gizlilik Beyanı, işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, Sözleşme ile birlikte aynen uygulanacak ve hüküm ifade edecektir. Dolayısı ile işbu Sözleşmeyi ve/veya siparişi onaylayarak, Gizlilik Beyanı hükümlerini de kabul etmiş sayılacağınızı önemle belirtiriz. 

12. Siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceğiniz toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin tüm şartları sizler tarafından açıkça görülmektedir. Dolayısı ile alış veriş yaparak ve siparişi onaylayarak, işbu sözleşme hükümlerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı yineler, siparişi onaylamadan önce tüm sözleşme hükümlerini dikkatlice incelemeniz gerektiğini bir kez daha hatırlatırız. 

13. upositive, sizlerle ilgili elde edilen kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur. Kişisel bilgilerinizin Danışman ile bile paylaşılmasını istemez iseniz, siparişi tamamlamadan önce bizlere [email protected] email adresinden ulaşmanız gerekmektedir. Ayrıca, kişisel verilerinizin muhafazasına ve kullanımına dair detaylı bilgilerin tümüne, Sitemizin, “Politikalarımız” bölümünde yer alan “Gizlilik Beyanı” bölümünden ulaşabileceğinizi belirtir, Gizlilik Beyanı’nın işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu yineleriz. 

14. Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir. upositive, satın alımdan önce sözleşme hükümleri ve içeriği konusunda, tüm tüketicileri önceden bilgilendirmiş olup, satın alarak ve siparişi onaylayarak, işbu sözleşmenin düzenlemeleri hakkında tarafınıza ön bilgilendirme yapıldığını da kabul etmiş sayılacağınızı ve bu maddenin yazılı delil vasfında ispat vasıtası olduğunu da belirtiriz. 

İşbu Sözleşmeden ve/veya hizmet ya da ürün satın alma işlemlerinden dolayı herhangi bir ihtilafın doğması durumunda, uyuşmazlığı öncelikle sulhen gidermeye çalışmak temel hedefimizdir. Buna karşın, sulh ile çözülemeyen durumlarda, sitemizden alışveriş yapan siz tüketicilerin, olası sorunlarını ilgili mevzuatta yayımlanan parasal sınırlar çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine götürebileceğini bilmenizi isteriz. Ayrıca, sözleşmeden kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını ve işbu hükmün, “yetki sözleşme” mahiyetinde bir hüküm olduğunu da belirtiriz. 

Giriş Yap

Hem üye hem danışman olarak buradan giriş yapabilirsiniz.
Üye değil misiniz? Buradan kayıt olabilirsiniz.
Sosyal medya ile bağlan
veya

Şifremi Unuttum

Kayıt Ol

Zaten üye misiniz? Buradan giriş yapabilirsiniz.
Buradan sadece üye kaydı yapabilirsiniz.
Sosyal medya ile bağlan
veya

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hesabımı oluştur butonuna basarak Üyelik Sözleşmesi’ni, Rıza Metni’ni, Gizlilik ve Çerez Politikası’nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.