fbpx
preloader
“Mavi Ay” ve Samhain: 2020 Cadılar Bayramı Çok Farklı!

Kozmos - Kadim Öğretiler

“Mavi Ay” ve Samhain: 2020 Cadılar Bayramı Çok Farklı!

upositive
upositive
13/10/2020
710
“Mavi Ay” ve Samhain: 2020 Cadılar Bayramı Çok Farklı!
Kadim Öğretiler

Her yıl genellikle 12 adet dolunay deneyimleriz. 2020 yılında 13 tane olması bu dolunaylardan bir tanesini oldukça özel kılıyor. “Mavi Ay” dediğimiz bu doğa olayı bu sene Ekim ayının başında ve sonunda iki tane dolunay meydana gelmesiyle oluşuyor.

Mavi Aylar o kadar sık gerçekleşmez. Son Mavi Ay’ımız 13 Aralık 2019 Cuma günüydü.

Mavi Ay’ın bu sene ortaya çıkacağı gece de kendisini oldukça ilgi çekici hale getiriyor: Samhain, nam-ı diğer Cadılar Bayramı!

Eski Pagan kültürlerinde Ay’ın kutlanmasına, Esbat günleri veya Ritüel günleri deniyordu. Bu aşamalar, niyet çalışmaları için ilahi Tanrıçanın enerjisini, bu durumda Büyükanne Ay formunda kendi enerjimizle birleştirdiğimiz yerdir.

Sabbat Günlerinde Esbatları Gözlemlemek

Bir Esbat (dolunay) günü bir Sabbat’a (Samhain) denk geldiğinde, o gün ritüel ve enerji çalışması için daha da önemli hale gelir. Bu, 2020’de kutlayacağımız Samhain’in, Mavi Ay’a ve Yeni Yıl kutlama döngüsüne denk geleceği anlamına geliyor. Ne gece ama!

Pagan toplumunda, Mavi Ay’ın anlamının kökenleri farklı kaynaklarda farklı anlatılıyor. Masallar veya kökenler bu anlamların hiçbirini kanıtlanamaz belki ama bazıları bu nadir ekstra dolunayın, bilgelik, aydınlanmaya geçiş, değişim ve evrim anlayışıyla Büyükanne Tanrıçası’nın bilgeliğine sahip olduğuna inanıyor.

cadılar bayramı, samhain ve mavi ay

Büyükanne Tanrıça, nam-ı diğer “Crone”

Samhain, Kelt Yeni Yılı’nın başlangıcıdır ve bir önceki yılı onurlandırır. Fiziksel dünya ile ruhsal dünya arasındaki perdenin inceldiği zaman olduğu söylenir. Ölülerin onurlandırıldığı ve ruhla iletişimin yılın diğer zamanlarından daha fazla gerçekleşebileceği düşünülür. Bu sebeptendir ki eski inanç popüler kültüre Cadılar Bayramı’nda hayalet kostümleri giymek ve ödül toplamak olarak geçmiştir.

Hollywood filmlerinde küçük çocukların hayalet kostümleri içinde kapılarına gittikleri komşularına “treat or trick” dediğini duyarız. Çocuklara bu istek karşısında şeker, çikolata gibi ikramlar verilir ve çocuklar da olay yaratmadan kapıları terk ederler. Çünkü Paganlar eğer ölüleri düzgün şekilde onurlandırmazlarsa (“treat”, yani İngilizce’de “düzgün davranmak, güzel bir şey ısmarlamak, ikramda bulunmak” gibi anlamlara geliyor) başlarına tatsız olaylar gelebileceğine (“trick”, yani İngilizce’de “şaka, kandırmaca, kötülük” gibi anlamlara geliyor) inanıyorlardı.

 

Kozmik Döngüler

Bu iki önemli olayın aynı anda meydana gelmesi çok önemlidir. Her iki olay da aydınlanmanın evriminde bir geçişin veya değişimin gerçekleşeceğine işaret eder. İlahi evrendeki her şey bir döngüdür ve bu özellikle yaşam için geçerlidir. Doğarız: çocukluğun masumiyetiyle büyürüz, yetişkin oluruz, aşkı ve çocukları deneyimleriz, yaş ve anlayış bilgeliğini tadarız, ölümle ruha geçeriz ve yeniden doğuşla sürece tekrar başlarız. Bazı inanışlara göre bu yeniden doğuş, reenkarnasyon yoluyla gerçekleştirilir.

İlahi evrenin de yaşamlarımızı, dünyamızı ve varlığımızı etkileyen benzer bir döngüsü vardır. Bunlar 7 yıllık dönemlere ayrılmış 49 yıllık döngülerden oluşur ve enerjileri her bir çakra yaşam merkezi ile ilişkilidir.

cadılar bayramı, samhain ve mavi ay

Hayat döngüsünü baktığımız her yerde gözlemleyebilir ve deneyimleyebiliriz.

Mevcut kozmik dönem, geçmişten geleceğe bir enerji geçişidir. Geçmişin bazı unsurlarının geride bırakıldığı yerde korkular ve öfke ortaya çıkabilir; ilerleme ve cehaletinden uzaklaşma gayretindekiler dışlanabilir; şiddet, nefret ve hatta savaş yoluyla sergilenen çatışma dolu bir ortam doğabilir.

 

2015-2022 Pankreas Enerjisi

Bu dönemde birbirimizi olduğumuz gibi kabul etmeyi öğreniyoruz. Farklılıklarımızdan çok benzerliklerimize dikkat etmenin elzem olduğu bir dönemdeyiz. Hayatın bereketinin ve mutluluğunun anahtarının, birbirimizi kabul etmek, herkesin ruhunu saygı ve kutlama ile onurlandırmak olduğunu öğreniyoruz. Bu zamanda geçmişi bırakmayı reddetmeye devam edenler olacak. Ancak sesleri artık o kadar da yüksek olmayacak. Çoğu durumda, küresel neşe ve mutluluğu geri getirmek için bir araya gelindiğinde onları bir fısıldama olarak duyacağız.

Bu Mavi Ay Samhain kutlaması barışa ve sevgiye odaklanmak, en güçlünün eski hayatta kalma yollarının hatırlanması, en ruhani olanın hayatta kalması olasılığının güçlenmesi için mükemmel bir zaman olacak. Gerçeğinizi yaşayın: küçük farklılıkları bir kenara bırakın ve hepimizin ortak noktalarına odaklanın. Nefret hayatta kalırsa hep birlikte düşeriz. Nefrete el birliğiyle karşı koyarsak ve dünyanın ortak yararı için bir araya gelirsek, hep birlikte ayakta dururuz.

cadılar bayramı, samhain ve mavi ay

Hep birlikte! Her zaman!

Bu perspektifleri içeren ve sevgiye odaklanan ritüeller, Mavi Ay altındaki Samhain için mükemmel olacaktır. O yüzden bugün planlarınızı yapmaya başlayın. Huzur ve aydınlanma için tüm ihtişamıyla gelecek olan Büyükanne Ay’ın şimdiden tadını çıkarın.

 

“Kırk Yılda Bir,” yani “Once in a Blue Moon” 

Ay, tüm evrelerinde önemli ve anlamlıdır. Her ay hayatımız üzerindeki etkisini kabul ederek, ışığını çeşitli nedenlerle ve çeşitli şekillerde kullanmaya gayret gösteririz.

Bazı efsanelerde ve bölgesel hikayelerde, Büyükanne Ay nadir durumlarda maviye döner. Değişimin nedenleri yerden yere ve kültürden kültüre değişir. Eski günlerde, bu tarz doğa olayları genellikle Dünya Ana’nın kızdığına, bir şekilde zarar gördüğüne veya saldırıya uğradığına yorulurdu. Bazı hikayelerde Büyükanne Ay’ın, Dünya Ana’nın başına gelen trajik bir olay yüzünden üzüldüğü düşünülürdü. Bu hikayeler benzersizdir ve birçok inanç kültürünün geçmişini oluşturur.

cadılar bayramı, samhain ve mavi ay

Ay ve Dünya’nın eş olduğu inancı eski kültürlerde oldukça yaygındı.

Yıl içindeki ekstra dolunay için kullanılan Mavi Ay ifadesi aslında ayın rengini gerçekten belirtmiyor. Ay, atmosferik girişimden dolayı mavi bir renk alabilirse ya da volkanik bir patlama ayın atmosferinin renginin değişmesine neden olacak kadar bozabilirse o zaman ay gerçekten de mavi görünebilir, ki bu bir yılda 13 dolunay deneyimlemekten bile nadir bir durumdur. Türkçe’de “kırk yılda bir” olarak kullandığımız deyimin, kökeni Kelt kültürüne kadar dayanan İngilizce karşılığı “Once in a Blue Moon.” Bir başka deyişle, ekstra dolunay olacak da ya da ay gerçekten mavi görünecek de, anca o zaman!

Tarihsel olarak dolunaylara çağlar boyunca isimler verildi. Kültüre ve yere bağlı olarak, antik insanlar aylarını mevsime veya yılın o zamanındaki faaliyetlerine göre adlandırırlardı. Mesela Algonquin Kızılderilileri bu ekstra dolunaya “Kızıl Dolunay” adını vermişlerdi. Bu yüzden ay adlarının tek bir evrensel listesi yoktur.

 

Mavi Ay’ın Önemi

Mavi Ay’ın anlamının kökenleri değişir. Masallar, mitler veya kökenler; bu anlamların hiçbirini kanıtlanamaz ama yine de bazıları bu nadir ekstra dolunayın Büyükanne Tanrıça’nın (Crone) bilgisine sahip olduğuna ve bu nedenle 3 kat enerjinin bilgeliğini içerdiğine inanıyor. Büyükanne Tanrıça inancı ise antik zamanda Mezopotamya’da da oldukça yaygın olan 3 Tanrıça (Triple Moon/Triple Goddess) inanışı ile anaerkil toplumlardan geliyor.

Bu inanç sistemi aynı zamanda ruh, beden, zihin gibi bütünsel dengelerin doğası ile de ilişkilendirilir. Kadın vücudunun 28 günlük döngüsü, yaşam/ölüm/yaşam döngüsü, mevsimlerin geçiş döngüsü ve insan/doğa döngüleri gibi birçok farklı çağrışımı vardır. Daha sonraki dönemde ataerkil düzen ve tek tanrılı inançların yayılmasıyla birlikte antik düzen Hıristiyanlıktan etkilenmeye başladıkça, mevcut inanç sistemi yok edilmeden Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un İlahi Üçlüsü ile ilişkilendirildi.

Bazı geleneklerde ayın evreleri, Tanrıça içindeki bilginin geçişini temsil eder. Kızlık Tanrıçası (Maiden) Yeni Ay ve ilk dördünü, Ana Tanrıça (Mother) Dolunay’ı, Büyükanne Tanrıça (Crone) ise son dördünü temsil eder. Mavi Ay, Ana Tanrıça’dan Büyükanne Tanrıça’ya geçiş olarak görülür; bir başka deyişle varoluşun ilahi seviyesine ya da “biliş” halinden “oluş” haline. Büyükanne Tanrıça arketipi ile bu dolunay geçişi, bilgeliğin evriminin bir ifadesi ve yaşam döngüsünün bir örneği haline gelir. Dünyevi bilgiden ilahi bilgiye geçişi temsil eder.

cadılar bayramı, samhain ve mavi ay

Maiden, Mother & Crone

Başka bir görüş, Mavi Ay’ın fiziksel varlığımız ile ilahi bilginin veya enerjinin daha yüksek seviyeleri arasında daha net bir iletişim zamanını temsil ettiğidir. Aynı zamanda benliğin içindeki fiziksel (eril) ve ruhsal (dişil) enerji arasında daha güçlü bir bağlantı sağladığı şeklinde de görülür.

Daha yüksek ilahi bilgiyle olan bağlantılar, bu özel dolunay evresinde fiziksel ve ruhsal yollar ile uygulanabilecek içgörülü ve aydınlanmış bilgiler vermeye daha yatkındır. Bu nedenle birçok inanışta Mavi Ay, büyük bir saygıyla onurlandırılan çok özel bir olaydır.

 

Dolunay Kutlaması

Dolunaylar, gerçek astronomik gözlemden 3 gün önce ve 3 gün sonra kutlanabilir. Bu, Mavi Ay için de geçerlidir. Aslında, bazı ruhani gruplar bu özel olayı onurlandırmak için bir hafta süren festivaller bile düzenliyorlar. Bazı durumlarda bu festivaller kutlama, onurlandırma, masal anlatma, dans etme, yemek yeme, içme ve genel olarak iyi vakit geçirme gibi basit ritüellerden oluşuyor.

Bazı topluluklarda ise bu dönem, maneviyatın çok saygılı ve saklı ifadelerini alır. Bir “kutlama”dan çok, ciddi bir ruhsal çalışma için kişinin fiziksel benliği ile yaşamındaki ilahi mevcudiyetini hizalamak için bir fırsattır. Her iki durumda da, Mavi Ay, içimizdeki ruhu ve kendimizle yüksek ilahi bilinç arasındaki bağlantıyı onurlandırma zamanıdır.

Kutlamaların ya da çalışmaların temelde ortak amacı, bireyin ruhuna ve ruhsal misyonuna yeniden enerji vermektir. Meditasyonla, iç gözlemle, neyin yapıldığına, nereden geldiğine,  nasıl yapıldığına dair bir inceleme yapma ve daha büyük bir aydınlanmaya doğru ilerlemek için yapılması gerekenleri analiz etme zamanıdır. Bu yüzden eğlenceyi daha ön plana alan kutlamalarda bile, derinlemesine düşünme ve iç gözlem için hala biraz zaman ayrılır.

cadılar bayramı, samhain ve mavi ay

Ritüeliniz için yaratıcı olun!

Bir ritüeli arzu ettiğiniz kadar basit veya ayrıntılı yapabilirsiniz. Oturun ve meditasyon yapın; kişisel ya da toplu bir aktivite süreci oluşturun, bu tamamen size bağlıdır. Hiçbir ritüel kaide değildir: Niyet belirleyerek yaptığınız her ritüelin size ait, ve kişisel bir süreç olduğunu sakın unutmayın. Tüm adımlar sizi ruh, beden, zihin yoluyla temizlemekle ilgilidir. Bu yüzden doğaçlamaya ve yoruma oldukça açıktır: size kalmış! Bu özel etkinliklerde bireysel veya grup çalışması için size 10 adımdan oluşan ayrı bir liste hazırladık. Bu Mavi Ay’da ya da herhangi bir dolunayda gerçekleştirebileceğiniz bazı adımlardan oluşan yazıyı şurada bulabilirsiniz.

Eğer 2020’deki her şey gibi bu Mavi Ay-Samhain eşleşmesini de benzersiz bir deneyime dönüştürmek isterseniz bizimle birlikte bu ritüellerin tarihin başından beri gerçekleştirildiği Göbeklitepe’ye gelin ve 31 Ekim 2020’de kendinizle yeniden tanışın. Detayları burada bulabilirsiniz.

 

Deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi bizimle sosyal medyadan ya da mail adresimize ulaşarak ([email protected]) iletebilirsiniz. Biz de takipçilerimizle paylaşırız!

Kalbimizle,
Upositive

Diğer İçerikler
Son blog içeriklerini takip edebilirsiniz

Astroloji - Kozmos

Pluto 25 Nisan'dan bu yana içinde bulunduğu (Dünya'dan bakış açımıza göre) retro hareket halini 4 Ekim 15:24’te terk edip direkt harekete geçiyor. N...
05/10/2020
585

Astroloji - Kozmos

Poseidon, mitolojide denizlerin tanrısıdır. Elinde taşıdığı silahı, "Trident" denen üç dişli bir yabadır. Güçlü ve aşırı hırslıdır. Hırsının en önemli...
29/04/2020
1709

Kadim Öğretiler - Kozmos

Bir Şifa Şiiri İnsanların kalbine huzur olsun. Ülkemize coğrafyamıza şifa olsun İnsanlarımızın kalbine biraz sakinlik Ve göğüslerine ferah...
02/05/2020
420

Giriş Yap

Hem üye hem danışman olarak buradan giriş yapabilirsiniz.
Üye değil misiniz? Buradan kayıt olabilirsiniz.
Sosyal medya ile bağlan
veya

Şifremi Unuttum

Kayıt Ol

Zaten üye misiniz? Buradan giriş yapabilirsiniz.
Buradan sadece üye kaydı yapabilirsiniz.
Sosyal medya ile bağlan
veya

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hesabımı oluştur butonuna basarak Üyelik Sözleşmesi’ni, Rıza Metni’ni, Gizlilik ve Çerez Politikası’nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.