fbpx
preloader
Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

UPOSITIVE ALICI/SATICI/DANIŞMAN/TEDARİKÇİ/ÜYE SÖZLEŞMESİ
(Son güncelleme tarihi: 25.05.2020)

Madde 1 – Giriş

İşbu kullanıcı sözleşmesi (“sözleşme”) ve www.u-positive.com sitesinde (¨site¨) yer alan diğer kurallar, Upositive tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır.

İşbu sözleşme, sizinle, Fulya Mah. Büyükdere Cd. Quasar No:76/188 D:1302 Şişli/İstanbul adresinde yerleşik Upositive Danışmanlık ve Etkinlik Yönetimi arasında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.

Madde 2 – Süre

Sizin tarafınızdan gerekli kimlik, fatura ve istenen diğer bilgilerinin siteye girilmesi ve yine tarafınızca verilen e-posta adresine gönderilecek e-postanın teyit edilmesi ile danışmanlık başvuru işleminiz ve/veya kayıt işleminiz tamamlanır. Bu işlemi gerçekleştiren herkes kullanıcı olarak nitelendirilir. İşbu sözleşme kendini hizmet sağlayıcı ve/veya satıcı olarak tanımlayan ve/veya site kapsamında sağlanan içerikten faydalanan tüm kullanıcılar için geçerlidir. İşbu sözleşme, yeni kullanıcılar için kayıt ve/veya başvuru işleminin tamamlanması ile yürürlüğe girecektir.

Madde 3 – Kapsam

Upositive, sizlere internet üzerinden ürün ve/veya hizmet satma ve/veya satın alma imkanı sunan sanal bir pazar yeri sağlamaktadır. Upositive, bu sitede listelenen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir.

Upositive, kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

Madde 4 – Hizmetler

Upositive tarafından verilen hizmetler kısaca;

1. Sanal Pazaryeri

a. Satıcılara, içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle ürün ve/veya hizmetlerini satışa sunabilecekleri, alıcılara ise farklı kategorilerdeki çok sayıda ürün ve/veya hizmeti görüntüleyebilecekleri ve sipariş verebilecekleri bir platform sağlanmasıdır.

2. Transfer Sistemi

a. Satış sözleşmesinin tarafı olmayan Upositive, alım satım sürecinin ödeme aşamasında alıcı ve satıcıya para transfer işleminin gerçekleşmesini sağlar. Satıcıya malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe; alıcıya ise bedelin ödenmesine karşılık, malın hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi riskine karşı korumayı amaçlar.

b. İşbu sistem kapsamında Upositive tarafından kontrol altında tutulan ve yönetilen güvenli hesap, işbu sözleşme ve ekinde yer alan transfer sistemi kurallarına uygun işletilmektedir.

c. Sistemin işleyişi aşağıdaki gibidir:

i. Alıcı, ürün ve/veya hizmet siparişi verdikten sonra, ürün ve/veya hizmet bedelini Upositive tarafından yönetilen banka nezdindeki güvenli hesaba transfer eder ve ürün ve/veya hizmet bedelinin güvenli hesaba yatırıldığı satıcıya bildirilir. Upositive, satıcıya ürün ve/veya hizmetin alıcıya teslim edilmesi amacıyla ilgili alıcının ad, soyad, adres, telefon gibi bilgilerini iletecektir.

ii. Satıcı, ürün ve/veya hizmeti, alıcı güvenli hesaba ödeme yaptıktan sonra ürün listeleme esnasında belirtilen (maksimum 3 iş günü + 24 saat ve Cumartesi günü iş günü sayılmakla birlikte) kargo teslim süresine uygun olarak alıcının bildirdiği adresine gönderir. Gönderilen ürün ve/veya hizmeti teslim alan alıcı, ürün/hizmet kararlaştırılan niteliklere ve şartlara uygun ise, ürün ve/veya hizmet bedelinin satıcının banka hesabına transferi için site üzerinden onay verir. Alıcı tarafından verilen onay üzerine ürün ve/veya hizmet bedellerinin satıcının banka hesabına transfer edileceği sürelere uygun olarak gerçekleştirilir. Banka hesabına transfer sürelerine Ek-4’te ulaşabilirsiniz.

iii. Satıcı ürün ve/veya hizmetin alıcıya teslimini/ifasını sağlamaz ise ya da satıcı tarafından gönderilen ürün ve/veya hizmetin belirtilen nitelikleri taşımadığı Upositive tarafından tespit edilir ise ürün/hizmet bedeli güvenli hesaptan alıcıya iade edilir.

iv. Alıcı, satıcının ürünün kargo bilgilerini veya hizmetin ifa edildiğine ilişkin bilgileri siteye girmesini müteakiben 3 (üç) iş günü + 24 saat içinde onay veya iade bildiriminde bulunması gerekir. Alıcının takip eden 24 saat içerisinde ürün ve/veya hizmete ilişkin şikayetini site üzerinden iletmemesi halinde, ürün ve/veya hizmet bedeli belirlenen sürelerin sonunda satıcıya transfer edilecektir.

v. Upositive, alıcı ve satıcı arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumunda, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar veya bir mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar, ürün ve/veya hizmet bedelini güvenli hesapta bloke etme hakkına sahiptir.

d. Upositive, para transfer hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan ürün ve/veya hizmetlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden veya ürünün ithal edilmesi halinde ithali ile ilgili her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülükten sorumlu değildir.

e. İşbu pazar yeri ve para transfer sistemleri Upositive Pazarı (Gör, Duy, Hisset, Kokla ana başlıkları altında toplanan ürün grupları) ve etkinlik kategorileri (Ruh, Beden, Zihin ve Kozmos ana başlıkları altında toplanan çeşitli etkinlik biletleri satışı) dahil Upositive’de gerçekleşen tüm satışlarda geçerlidir.

3. Aracı Hizmet Sağlayıcı

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olan Upositive’in Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir.

İşbu danışman sözleşmesinde tanımlanan para transfer sisteminin işleyişini sağlamak amacıyla satıcı, satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına alıcıdan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, Upositive’i temsilci olarak atamaktadır. Alıcı, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin ödemeyi satıcının temsilcisi sıfatıyla Upositive’i yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecektir. Yukarıda belirtilen temsil yetkisinin satıcı tarafından iptal edilmesi halinde Upositive, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve satıcının üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

4. İade Sistemi

Upositive, belirleyeceği kapsamda (belirli ürün kategorileri, belirli alıcı ve satıcı kitlesi, belirli sipariş tutarı ile sınırlı olarak) alıcının yasal cayma hakkını kullanması halinde, sipariş konusu ürün ve/veya hizmet bedelini satıcıdan herhangi bir onay veya talimat beklemeksizin alıcının hesabına iade edebilecektir. Upositive, işbu iade sisteminin kapsamını değiştirme, genişletme veya bu uygulamanın tamamen yürürlükten kaldırma hakkını saklı tutar.

İade sistemi kapsamında, ürün ve/veya hizmet bedelinin Upositive tarafından alıcıya iade edilmiş olması halinde, yasal mevzuat uyarınca, alıcının teslim almış olduğu (varsa) ilgili ürün ve/veya hizmeti satıcıya iade yükümlülüğü ile satıcının da ürün ve hizmet bedelini Upositive’e iade etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda satıcı olarak ürün gönderirken; alıcının ödemeyi yapmasını takip eden 3 (üç) iş günü + 24 saat içerisinde gönderdiğiniz ürüne ilişkin kargo bilgilerinin güncel ve doğru olarak bildirileceğini kabul etmektesiniz. Satıcı olarak, alıcının iade amacıyla iade kargo bilgilerini bildirmesini takip eden 3 (üç) iş günü + 24 saat içerisinde ürünü geri teslim alıp almadığınıza ilişkin bilgi vereceğinizi kabul ve beyan etmektesiniz. Alıcı olarak ise, ürünün iadesine ilişkin kargo bilgilerini, iade işlemini başlatmanızı takip eden 3 (üç) iş günü + 24 saat içerisinde doğru ve güncel şekilde bildireceğinizi kabul etmektesiniz.

Satıcı olarak ürünü ve/veya hizmeti gönderirken ilgili kargo bilgilerini girmemeniz ve alıcı ürünü geri göndermesi ile ilgili ürünü teslim aldığınıza dair olumlu veya olumsuz bir beyanda bulunmamanız halinde, alıcılar tarafından ürün bedeline ilişkin olası hak kayıplarından Upositive’in sorumlu olmayacağını ve Upositive’in ürün bedelini alıcıya iade etmesi sonucunda Upositive’den iade ürün bedeli ile ilgili herhangi talepte bulunamayacağınızı kabul etmektesiniz.

Kullanıcılar olarak, Upositive’in bu maddede yer alan yükümlülükleri kapsamında, ürün/hizmet bedellerini ve/veya katlanmak zorunda kalabileceği masrafları, Upositive’in size karşı borçlu olduğu veya olacağı tutarlardan herhangi bir bildirim veya onaya gerek olmaksızın hapis ve mahsup etme hakkına sahip olduğunu ve/veya işbu sözleşmeyi tek taraflı feshedebileceğini kabul etmektesiniz.

Kullanıcılar olarak iade sistemi kapsamında ürün ve/veya hizmet satışı niteliği taşımayan, sadece para transferini sağlayacak hiçbir işlem yapmamayı, sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmamayı, Upositive’in zararına yol açacak aldatıcı, hileli, yanıltıcı işlemler yapmamayı kabul ve taahhüt etmektesiniz. Kullanıcılar olarak, bu maddede yer alan taahhütlerine aykırı işlemleri nedeniyle Upositive’in uğrayacağı, avukatlık ücreti ve mahkeme masrafları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm doğrudan ve dolaylı zarar ve ziyandan sorumlu olacağınızı ve ayrıca Upositive’in söz konusu fiilleri işleyen kimseler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunma hakkını saklı tuttuğunu kabul ve beyan etmektesiniz.

Madde 5 – Kullanım Şartları

Siteye girdiğinizde veya Upositive hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir:

1. Ürün, hizmet ve içeriklerin yanlış kategoride listelenmesi,

2. Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali,

3. Sahte ürünlerin satışı veya üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali,

4. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olmanız gibi) veya üyelikten men edildiğiniz halde Upositive hizmetlerinin kullanılması,

5. Ürün ve/veya hizmetlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün ve/veya hizmet bedelinin ödenmemesi,

6. Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi,

7. Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi,

8. Upositive’in yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi,

9. Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi,

10. Upositive’e veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması,

11. Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, Upositive altyapısına, sistemine zarar verilmesi,

12. Herhangi bir amaçla siteye robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi,

13. Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, diğer kullanıcıların e-posta, sms bilgileri veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması, kullanılması ve işlenmesi ile bu kullanıcılara ticari ileti gönderilmesi,

14. Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması.

15. Upositive markası ve unvanı ile benzer ibarelerin kullanıcı ismi/dükkan ismi olarak belirlenmesi ve üçüncü kişilerin marka dahil haklarını ihlal edecek şekilde kullanıcı/dükkan isimlerinin belirlenmesi.

Eğer siteye bir tüzel kişi olarak üye oluyorsanız, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Aksi halde, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul edersiniz.

16. Site üzerinde, kendi üyeliklerinizle ve diğer üyeler ve/veya tanıdıklarınıza ait üyelikler arasında ürün ve/veya hizmet satışı niteliğinde olmayan, sadece para transferini sağlayacak her türlü nitelikte işlem yapılması ve sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunulması.

Madde 6 – Satış Koşulları

Ürün ve/veya hizmet listelediğinizde, satıcı sıfatıyla aşağıda belirtilen koşullar ve Ek- 1’de yer alan ürün kurallarına uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz:

1. Ürün ve/veya hizmeti zamanında, sitede belirttiğiniz niteliklere uygun ve ayıpsız olarak teslim/ifa edeceğinizi kabul etmektesiniz.

2. Alıcı ile imzaladığınız Satış Sözleşmesi ve/veya Mesafeli Satış Sözleşmesine uygulanacak hukuk uyarınca alıcıların tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerinin muhatabının bizzat kendiniz olacağını ve alıcının taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağınızı, kabul etmektesiniz.

3. Satıcı olarak, ilgili düzenlemeler veya Upositive’in belirleyeceği politikalar uyarınca sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz.

4. Satıcı olarak;

a. ürün ve/veya hizmetleri sitede listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunuzu, listelediğiniz ürünlerin mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının size ait olduğunu,

b. ürün ve/veya hizmetleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunuzu ve/veya sattığınızı ve/veya ithal ettiğinizi, bu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini,

c. ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya ve bu sözleşmede yer alan lisansı vermeye yetkili olduğunuzu,

d. ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo, görseller, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tabi olmaksızın Upositive’e işbu sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisarı ücretsiz bir lisans vermekte olduğunuzu,

e. Ürün ve/veya hizmetlerin fatura, garanti belgelerinin olduğunu ve ürünlere ilişkin gümrük vergileri dahil her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini (Teslimatı yurtdışından yapılacak olan ürünlerde gümrük vergisi ve harçları Alıcı’nın sorumluluğunda olduğu yönünde düzenlemeler yapılabilecektir.),

f. yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağınızı, kabul etmektesiniz.

5. Satıcı olarak, ürün veya hizmet sattığınız alıcının ürün ve/veya hizmetinin teslimi ve/veya fatura düzenlemesi gibi sadece site üzerinden satın alma işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ad, soyad, adres, telefon ve elektronik posta gibi kişisel verilerini işleyebileceğinizi ve bu durum haricinde farklı bir şekilde alıcının kişisel verilerini işlemeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

6. İşbu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğiniz durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak Upositive tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek ve aksiyonları almakla mükellef olacağınızı kabul etmektesiniz.

7. Satıcı olarak, sitede kullanıcı hesabı aracılığıyla yapılan işlemlerden herhangi birini üçüncü kişi bir tedarikçiye yaptırmanız durumda, Upositive’e karşı tedarikçinizin site üzerinden yaptığı işlemlerden dolayı tedarikçi ile birlikte sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Madde 7 – Listeleme

Ürün ve/veya hizmet satışa sunarken Ek-2’de yer alan listeleme kurallarına uygun hareket etmeyi kabul etmektesiniz.

1. Listelenen ürün ve/veya hizmetlerin güncel ve yasal olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan ürün ve/veya hizmetlerin satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun listelenmesinden sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

2. Yasaklı ürün ve/veya hizmetler listesinde yer alan veya yasal düzenlemeler uyarınca satışı yasak olan veya ileride yasaklı hale gelecek ürün ve/veya hizmetler satışa sunulamaz.

3. Yurt dışından teslimatı yapılacak ürün ve/veya hizmet satışının gerçekleşeceği durumlarda yasal düzenlemeler uyarınca yurt dışından ülkeye girişi yasak olan veya ileride yasaklı hale gelebilecek ürün ve/veya hizmetler satışa sunulamaz.

Madde 8 – Ücretler

Listelemeye ilişkin ücretler Ek-3’te ilan edilmektedir. Upositive, ücretlendirme politikasını ve ücretleri zaman zaman önceden yapacağı duyurular veya göndereceği mesajlar ve/veya e-postalar ile değiştirebilecektir. Bu değişikliği kabul etmeyen kullanıcılar tazminatsız ve cezasız olarak üyelikten ayrılabilecektir. Üyelikten ayrılmayan kullanıcılar için güncel ücretler geçerli olacaktır.

Ürün ve/veya hizmetin zamanında veya sitede belirtilen niteliklere uygun veya ayıpsız olarak teslim/ifa edilmemesi nedeniyle, ürün ve/veya hizmetlerin iade edilmesi veya satış işleminin iptal edilmesi hallerinde, Upositive tarafından satıcıdan alınan ücretler iade edilmeyecektir.

Upositive, aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli gördüğü durumlarda, satıcıdan kaynaklanan nedenlerle veya sistemin kötüye kullanılması sonucu maruz kaldığı veya ileride kalabileceği zarar ve ziyanını veya 3. kişilere veya kamu kurumuna yapmak zorunda kaldığı veya kalabileceği ödemeleri veya cezaları, satıcının diğer ürün veya hizmet satışlarından elde ettiği alacaklarından tutma veya hapis veya mahsup etme hakkı saklıdır;

a. Bankaların ters ibraz-charge back işlemleri sonucu yapılan ödemeler,

b. Tüketici Mahkemeleri’nin verdiği kararlar neticesinde Upositive’in satıcı nedeniyle ödemek zorunda kaldığı veya muhtemelen ödemek zorunda kalacağı mahkeme masrafları dahil tüm ödeme kalemleri,

c. Sistemin kötüye kullanılması neticesinde, Upositive’in maruz kaldığı tüm zarar ve ziyan kalemleri,

d. Satıcı nedeniyle, Upositive’in Kamu Kurumları ve Kuruluşlarına ödemek zorunda kaldığı veya kalabileceği idari para cezaları ve diğer ödemeler,

e. İade sistemi gereği yapılan ödemeler.

Madde 9 – Alım Şartları

Alım yaparken Ek-3’te yer alan kurallara uymayı kabul etmektesiniz.

Madde 10 – Fikri Mülkiyet

Sitenin tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede Upositive tarafından oluşturulan tüm içerik ile Upositive markası ve logosu Upositive’e aittir. Kullanıcılar, Upositive’in fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

Madde 11 – Upositive’in Hakları

1. Kullanıcı olarak, satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerle veya site üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemlerle ilgili olarak, Upositive’e yöneltilecek herhangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada Upositive’in sorumlu olmadığını ve Upositive’in kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede sağlamayı kabul etmektesiniz.

2. Upositive, sitede sunulan hizmetleri, ürün ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme, kaldırma ve silme hakkına sahiptir. Upositive, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Upositive’in söz konusu ürün ve/veya hizmetleri siteden kaldırması nedeniyle satıcıya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

3. Sözleşmede belirtilen yasaklı ürünleri ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya sözleşme hükümlerine ve sitede belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen satıcının üyeliği, Upositive tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir. Upositive, marka ve fikri haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia eden kişilerce e-posta yolu ile yapılacak bildirimleri inceleyecektir. Upositive yapılan bildirimler sonucunda, kullanıcılara ilişkin ürün ve/veya hizmetlerin listelemelerini kaldırma ve gerektiğinde kullanıcıların üyeliklerini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar.

4. Kullanıcı olarak, ürünü teslim almasına rağmen alıcının onay ve/veya iade bildiriminde bulunmadığı halde Upositive’in, ürün ve/veya hizmet için kargo/teslimat bilgisinin satıcı tarafından bildirilmesine takiben belirtilen sürelerde ürün ve/veya hizmet bedelinin satıcının hesabına transfer edeceğini kabul etmektesiniz.

5. İşbu sözleşmeye taraf olmakla, Upositive’in site aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az 3 (üç) yıl süreyle tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektesiniz.

Madde 12 – Fesih

Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu sözleşme ve eklerini her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir. Upositive’in işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etmesi halinde, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmayacaktır.

Upositive, işbu sözleşme ve eklerini ihlal etmeniz durumunda sözleşmeyi ve üyeliğinizi derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, Upositive’in uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Madde 13 – Sorumluluklar

Siz, i) işbu sözleşmeye aykırı eylem veya işlemler ii) kullanacağız marka, logo ve içerik iii) listelediğiniz ürün ve/veya hizmetler iv) yaptığınız reklam, promosyon, kampanya veya tanıtım ve v) yasal düzenlemelere aykırı eylem ve işlemler nedeniyle Upositive, Upositive çalışanları ve yöneticileri ile Upositive kullanıcılarının maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, Upositive’in ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm fer’ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul etmektesiniz.

Upositive dilerse, bu bedelleri Upositive güvenli hesapta bulunan bakiyeden mahsup etme veya bu bedelleri bloke etme hakkını haizdir.

Upositive’in işbu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğu, kasıt ve ağır ihmal halleri hariç olmak üzere, işbu sözleşme tahtında, zarara yol açan olay tarihi itibariyle Upositive’in kullanıcıdan varsa tahsil etmiş olduğu ücret ve komisyonların toplamı ile sınırlıdır.

Madde 14 – Genel

1. Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların kontrolü dışında kalan öngörülemeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır.

2. Taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir.

3. Tarafınızla yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediğiniz veya sitede güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.

4. Kullanıcılar, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, Upositive’in, kullanıcılara ilişkin bilgileri, kişisel veriler de dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı kalmaksızın, Gizlilik Politikası’ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabileceğini ve 3. kişilere aktarabileceğini kabul ederler.

5. Upositive işbu sözleşmeyi, e-posta ya da güncellenmiş maddeleri www.u-positive.com adresinde yayınlamak suretiyle her zaman değiştirebilir.

6. Sitemizde yer alan politikalar ve kurallar dönem dönem değiştirilebilirler. Değişiklikler  Upositive sitesinde yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar.

7. İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

8. Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-postalarının, sosyal medya iletişim kanallarının muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.

9. Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.

10. Upositive’in haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

11. Bu sözleşmedeki hiçbir unsur taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim (joint venture vs.) ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır.

12. Alıcı ve satıcı, Upositive’in Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olduğunu ve bu nedenle satıcı ve/veya alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

13. Upositive reklamlarının, tekliflerinin ve ticari iletilerinin ilgi alanlarınız ve/veya siteyi kullanımınız ile ilişkili olmasını sağlamak amacıyla ticari ve teknik olarak mümkün olan en iyi gayreti gösterecektir.

Madde 15 – Ekler

Kullanıcılar, sitede yayınlanan kurallar ve politikaların işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler. Kullanıcılar aşağıda yer alan kuralları da okuyup anladıklarını kabul ederler.

Ek-1: Yasaklı Ürünler

Ek-2: Ürün Listeleme Kuralları

Ek-3: Kullanıcı Profili

Ek-4: Satıcı için Kurallar

Ek-5: Marka ve Logo Kullanım Kuralları

 

 

Ek-1 – Yasaklı Ürünler

Upositive kullanıcısı olarak, ürün satarken veya satın alırken bu işlemin mutlaka yasal bir çerçeve içerisinde gerçekleşmesine dikkat etmelisiniz.

Herhangi bir ürün listelerken;

 • Yasaklı ürünler
 • Dikkat edilmesi gereken ürünler
 • Hukuki ihlal gerçekleştirebilecek ürünler ana başlıkları altında sıralanan ürün çeşitlerinin çok iyi incelenmesi gerekir.

Yasaklı ürünler 

Airbag ve ekipmanları

Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler

Alkollü içecekler

Ateşli silahlar ve bıçaklar

Askeri teçhizat

Canlı hayvan

Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler

Dinleme cihazları

Hisse senedi, tahvil, bono

İnsan organları

Kaçak ve ithalatı yasak ürünler

Kopya ve bandrolsüz ürünler

Kültür ve tabiat varlıkları

Maymuncuk ve kilit açıcılar

Promosyon ürünleri

Pornografik içerikli malzemeler

Radar dedektörleri

Reçeteli ilaçlar, lensler, endikasyon bilgisi içeren ürünler

Resmi kıyafetler ve üniformalar

Riskli işlemler

Sahte veya replika ürünler

Şans oyunları biletleri

Telsiz ve komünikasyon cihazları

Toplu elektronik posta adresi listeleri

TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler

Tütün mamulleri & Elektronik sigaralar

Uyuşturucu madde ve kullanımını sağlayan araçlar

Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler

Yanıcı ve patlayıcı maddeler

Yasaklı yayınlar

Toplu ziynet ve külçe altın satışları

Hukuki ihlal gerçekleştirebilecek ürünler 

Kontratlar

Telif hakkına sahip ürünler

Yüz fotoğrafı, isimler ve imzalar

Oyunlar (5 yıldan eski olmayan lisanssız oyunlar)

Yazılımlar (Lisanssız yazılımlar)

Tescilli marka olan ürünler

Yurt dışından kargo yoluyla gelen ürün

Raporlama

Yukarıdaki maddelerde belirtilen nitelikte bir ürün satışı tespit ettiğinizde, e-posta yolu ile bu durumu Upositive’e bildirebilirsiniz. Gerekli inceleme ve değerlendirmeler ilgili birimlerimiz tarafından yapılacaktır.

Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler 

Upositive’de yapılan tüm listeleme içeriklerinin ürün vasfını taşıması gerekmektedir. Ürün vasfını taşımayan, mal veya hizmet kapsamına girmeyen ve bu mal ve hizmeti tanımlama amacı dışındaki tüm içerikler yasak kapsamındadır. Ayrıca listelenen ürünlerin niteliği, kapsamı, adedi, ürünle ilgili alıcının bilmesi gereken tüm bilgiler Upositive’in belirlediği şekillerde listeleme içeriğinde açıkça belirtilmelidir.

Yiyecek maddeleri 

İçeriği belli olmayan, üzerinde üretim tarihi veya son kullanma tarihi basılmamış ürünler, ambalajı hijyenik olmayan, ilaç niteliği taşıyan, üreticisi belli olmayan gıda ve yiyecek maddelerini, meyve sularını, asitli içecekleri listelemek yasaktır.

5262 sayılı “Organik Tarım Kanunu” gereği, sertifikalandırılmamış ürünlerin ve organik olmayan tarımsal ürünlerin organik ürün adı altında satılması yasaktır.

Upositive’in satışınızı durdurma hakkı

Satışı söz konusu olan bir ürünün, Upositive’de ne şekilde listeneceği ve tanımlanacağı Ek-2’de açıklanmaktadır. Bu kurallara uygun olarak listelenmeyen ürünlerin satışı, Upositive tarafından durdurulabilir. Bu durumda Upositive, listelemenin sona erdirildiği konusunda satıcıya e-posta yoluyla bilgilendirir.

Eğer Upositive’de başlattığınız satış durdurulduysa ürününüz:

 1. Kanuna aykırıdır.
 2. Upositive’in Yasaklı Ürünler bölümünün kapsamındadır.
 3. Bir üçüncü şahsın telif hakkı, tescilli markası veya başka hukuki bir hakkına tecavüz ediyordur.
 4. Listelemeniz, Upositive’in listeleme ve/veya kategorizasyon kurallarına uygun değildir.

Telif hakları ile ilgili genel açıklama

Ülkemizde “telif hakları” olarak da bilinen, ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanat ve sinema eserleri üzerindeki haklar, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) ile korunmaktadır.

FSEK ile eser sahipleri yanında, bağlantılı hak sahipleri adı altında, eserin kamuya sunulmasında rol alan kişiler de korunmuştur. Yasaya göre, bağlantılı hak sahipleri şunlardır: i) İcracı sanatçılar, ii) Fonogram (plak) yapımcıları, iii) Radyo-TV yayın kuruluşları ve iv) Film yapımcıları.

Kanunda, eser sahiplerine, eserleri üzerinde manevi ve mali haklar tanınmıştır.

Manevi haklar; umuma arz yetkisi, adın belirtilmesi yetkisi ve eserde değişiklik yapılmasını menetme yetkisidir.

Mali haklar ise işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarıdır.

Yasal Yaptırımlar

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda korunan eser sahibinin haklarına ve bağlantılı haklara vaki tecavüzler hukuki ve cezai yönden yaptırımlara bağlanmıştır. Kısaca özetlemek gerekirse;

Cezai Hükümler

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, yukarıda belirtilen hakların ihlali halinde ağır müeyyideler öngörmüştür. FSEK’nın 71, 72, 73 ve 80’inci maddelerine göre, eser sahiplerinin ve bağlantılı hak sahiplerinin haklarını ihlâl edenler, iki yıldan dört yıla kadar hapis veya 50.000 TL’den 150.000 TL’ye kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden mahkum edilirler.

Hukuki Hükümler

FSEK, ağır cezai müeyyideler yanında, hak sahiplerinin uğrayacakları zararın tazmini için de özel hükümler getirmiştir. Buna göre, hak sahipleri, zararın önlenmesi için mahkemelerden her türlü tedbirin alınmasını, ihlale neden olan kişilerden ise doğan zararın üç katını, talep edebilmektedirler.

Yukarıda kısaca açıklandığı üzere, her türlü eser, fonogram, yapım ve radyo televizyon kuruluşlarının gerçekleştirdikleri yayınları üzerindeki haklara karşı oluşabilecek muhtemel ihlaller suç teşkil etmektedir. Dolayısıyla, eser sahiplerinden ve bağlantılı hak sahiplerinden izin alınmaksızın; DivX, MP3, AVI, MPG, MPEG, WMP vesair formatlardaki eser, fonogram, yapım ve yayınların, CD, DVD gibi taşıyıcılar üzerinde, doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması veya internet ortamında paylaşıma sunulması/satılması yasaktır.

 

 

Ek-2 – Ürün Listeleme Kuralları

Upositive’in güvenle ve keyifle alışveriş yapılan bir platform olarak kalabilmesi için aşağıda belirtilen kurallara dikkat etmelisiniz.

Upositive’in kurallarını ihlal eden listelemelerin sonucunda uyarılabilirsiniz, kuralları ihlal eden tüm listelemeleriniz bitirilebilir, kural ihlallerinin devamı halinde ise üyeliğiniz iptal edilebilir.

Ürün seçmeli listeleme

Bir ürün sayfasında, sadece satışa çıkarılan o ürünün tanıtımı ve satışı yapılabilir. Bunun yanı sıra başka ürün seçenekleri de sunularak tanıtım ve satış girişimi yapılamaz.

Dolaylı satış listelemeleri

Satıcı, listelediği ürünün açıklamasında Upositive harici başka bir kanaldan satmak için bilgi (kendi web adresini, fiziksel dükkan adresini, e-posta adresini, telefon numarasını, sosyal medya irtibat bilgilerini v.s.) bilgi veremez. Satıcı ürün açıklamalarında kapıda ödeme ve/veya Upositive’in sunduğu ödeme seçeneklerinin dışında herhangi bir ödeme seçeneği sunamaz. Kullanıcılar arasındaki iletişim ve ticaret Upositive üzerinden gerçekleştirilir. Yukarıda sıralanan araçların ve bilgilerin ürün açıklamalarında yer alması yasaktır.

Aynı tip ürün listelemeleriyle kategorilerde kümelenme yapmak

Tüm özellikleri aynı olan ve dolayısıyla çoklu satışı yapılabilecek nitelikteki bir ürünün, tekil satış olarak 10 adetten fazla sayıda listelenmesi yasaktır.

Örneğin; Elinde 50 adet aynı tür yoga matı olan bir satıcının, bu ürünü çoklu satış açarak tek bir ürün sayfasında 50 adet olarak listelemesi gerekir. Her bir yoga matı için ayrı ayrı ve art arda listeleme yapamaz. Yapılan bu tür satış girişimleri, Upositive tarafından tek bir listelemeye indirilebilir (çoklu satış haline çevrilebilir) veya tüm satışları iptal edebilir.

Ürünle ilgisi olmayan kelimeler kullanmak

Satıcıların, sadece ürünlerine dikkat çekmek, kelime arama sonuçlarında üst sıralarda çıkabilmek için sattıkları ürünle ilgisi olmayan kelimelerle, marka veya model isimleri kullanması, yanıltıcı bilgiler vermesi yasaktır.

Ürün açıklamalarında uygun olmayan içeriklere yer verilmesi

Ürünlere ilişkin reklam ve ilanlarda, ürünleri almak isteyen kullanıcıları yanıltıcı, aldatıcı, yanlış, eksik ve kamu sağlığını bozucu nitelikte bilgiler vermesi yasaktır.

Hatalı kategoride listeleme

Upositive’de her ürün için uygun bir kategori bulunmayabilir. Ancak, ürünün en uygun kategoride listelenmesi zorunludur. Satıcı, satışa arz ettiği ürünü/ürünleri gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun veya diğer ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle ve ürünle ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla yükümlüdür.

Satıcı’nın, gerek Kullanıcı Sözleşmesi’ne gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine veya diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak listelemesi nedeniyle Upositive’in maruz kalabileceği idari yaptırımlar ve cezalar dahil her türlü zarar ve ziyandan satıcı bizzat sorumludur.

Upositive tarafından satıcının ürünü/ürünleri yanlış kategorilendirdiğinin veya ürün/ürünlerle ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya kelimeler verdiğinin tespit edilmesi halinde, Upositive bu ürünü/ürünleri siteden kaldırma hakkına sahiptir. Upositive’in söz konusu ürünü/ürünleri siteden kaldırması nedeniyle satıcının Upositive’den zarar ve ziyan talep etmesi söz konusu değildir.

Ürün açıklamalarında link kullanılması

Upositive’de satıcılar ürün açıklamalarına aşağıdaki linkleri ekleyebilirler.

 • Satıcının Upositive’de satışta olan diğer ürünlerine giden linkler
 • Satıcının Upositive’deki kullanıcı profilini gösteren bir link.

Bu linkler haricinde, başka ticaret sitelerinin veya ticari içerik sitelerinin linkleri ürün sayfalarında yer alamaz.

Kullanılması yasak olan linklere örnekler:

 • Mal ve hizmet alan, satan veya ticaretini yapan sitelerle, içinde bu tür hizmet veren içerik sitelerine verilecek linkler
 • Upositive dışında ticaret yapılmasını öneren veya Upositive kullanıcılarına doğrudan satış yapmayı amaçlayan sitelere olan linkler
 • Upositive’de satışı yasak olan ürünlerin satışını yapan web sitelerine veya sayfalarına verilen linkler
 • Upositive kullanıcı bilgisi ve şifresini sorgulayan sitelere verilen linkler.

Fotoğraf veya açıklama çalınması

Ürün listelerken benzer ürünleri satan kullanıcıların ürün fotoğraflarını ve ürün açıklamalarında yazdığı ifadeleri kullanmak yasaktır. Upositive, uyarılar doğrultusunda veya kendi tespit ettiği durumlarda, fotoğraf veya açıklamanın kopyalandığını veya kopyalanmadığını ilk görüşte aldığı izlenime göre karar verir. Eğer ürün fotoğrafları veya açıklamalardaki benzerlik, kopyalanma niteliği taşıyorsa, Upositive kopyalamayı yapan kullanıcının ürününü veya üyeliğini sonlandırabilir.

Bir satıcı, sattığı ürünün fotoğraf ve detaylarını, üretici firmasının web sayfasından aldıysa, başka bir kullanıcının aynı açıklama ve fotoğrafları kullanması durumunda kendi içeriği ile ilgili hak iddia edemez. Upositive’in baz aldığı kriter içeriktir, içeriğin sunuluş şekli (renkler, yazı karakterleri vb.) değildir.

Genel ahlak kurallarının aşılması

Ürün başlıkları ve açıklamaları gibi halka açık alanlarda küfürlü ve argo kelimeler kullanmak yasaktır. Ayrıca başka satıcı veya satıcıları, onların ürünlerini kötülemek, karalamak, satıcıya veya satıcılara hakaret etmek de yasaktır.

 

Ek-3 – Kullanıcı Profili

Upositive kullanıcı profili sistemi

Kullanıcı profili sistemi, Upositive sitesinin en önemli yapı taşlarından biridir.

Kullanıcıların geçmişte yaptığı alışveriş işlemlerinin sonunda aldıkları puan/değerlendirme ve takip dökümü niteliğindedir.

Puanlama/değerlendirme ve takip hakkınızı kullanırken, alışveriş tecrübelerinizi doğru şekilde aktarmanız, diğer kullanıcılara da yol gösterecektir. Vereceğiniz puanlar, o kullanıcının profilini oluşturacak ve tüm kullanıcılar tarafından görüntülenecektir. Bu nedenle herhangi bir kullanıcıya olumsuz puanlama yaparken kullanıcı profilinin önemini göz önünde bulundurmanızı, olumsuz tecrübelerinizi adil bir puanlama ile ifade etmenizi öneririz. Yapacağınız değerlendirme, diğer kullanıcıların benzer sorunlar yaşamasını önlemek amacıyla kurgulanmıştır.

Upositive kullanıcı profili sistemi, açık ve dürüst paylaşım yapmayı teşvik etmek için tasarlanmıştır. Bu sistemin kötüye kullanılmasını önlemek için bazı kurallar vardır.

Kullanıcı profili manipülasyonu

Upositive’de, kendi üyelikleriniz arasında işlem yapmanız veya gerçekleşmeyen işlemlerde gerçekleşmiş gibi puanlama/değerlendirme yaparak sahte bir kullanıcı profili oluşturmanız kesinlikle yasaktır.

Bu kuralın ihlali halinde:

 • Listelemeleriniz iptal edilebilir
 • İşlem yapma hakkınız askıya alınabilir
 • Üyeliğiniz iptal edilebilir
 • Almış olduğunuz puanlar silinebilir.

Manipülasyon yaptığını düşündüğünüz kullanıcıları, Upositive’e iletebilirsiniz.

Kullanıcı profili değerlendirmelerinin kötüye kullanılması ve iptali

Puanlama/değerlendirme daha sonra kullanıcılar tarafından değiştirilemez ve silinemez. Değerlendirmeler kullanıcı profilinin kalıcı bir parçası olur. Verilen puan, tüm kullanıcılar tarafından görülebilecek şekilde Upositive’in kayıtlarına geçer.

Satıcılar için kurallar

Kullanıcı Sözleşmesinde yer verilen düzenlemeler ile birlikte aşağıdaki kurallara dikkat etmeniz gerekmektedir; Satıcı olarak; listelediğiniz ürün veya hizmetlerin satış arz edilmesi, satılması, teslimatı, vergi dahil tüm yasal yükümlülükleri ve ifası dahil ilgili her türlü işlemden dolayı sorumluluk size aittir.

Satıcı olarak, belirlediğiniz satış süresi boyunca, herhangi bir nedenle satıştan kaçınmayacağınızı veya sitede listelediğiniz ürünleri almak isteyen alıcılar ile iletişim kurarak veya anlaşarak alıcılara, site dışında ve/veya Upositive’in sağladığı para transfer sistemini kullanmasını engelleyecek şekilde satış yapmamayı kabul etmektesiniz.

Satıcı olarak, Alıcı tarafından ödemesi yapılmış bir ürünü satmakla yükümlüsünüz.

Satıcı olarak ürün listelemeden evvel hesabınızdaki iletişim, mersis, vergi kimlik numarası gibi bilgileri tamamlamanız gerekmektedir.

Satıcı olarak alıcıların, ürün veya hizmetleri satın alınmasından itibaren olası iadesine kadar olan tüm süreçte Upositive kullanıcı sözleşmesine ve mevzuata uygun olacak şekilde yerine getirmeniz gerekmektedir. Alıcılar tarafından şikayet almanız halinde, üyeliğiniz, Upositive tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kısıtlanabilir veya iptal edilebilir.

Listeleme ve diğer hizmetlere ilişkin aşağıdaki ücretler geçerli olacaktır. Upositive, ücretlendirme politikasını ve ücretleri zaman zaman önceden yapacağı duyurular ile değiştirebilecektir. Bu değişikliği kabul etmeyen kullanıcılar tazminatsız ve cezasız olarak üyelikten ayrılabilecektir. Üyelikten ayrılmayan satıcılar için güncel ücretler geçerli olacaktır.

Upositive, tüm satıcıların ürünlerinin eşit bir şekilde listelenmesini sağlamak amacıyla bir satıcının aynı kategori ve aynı ürün başlığı altında birden fazla üyelik kullanmasını yasaklamaktadır. Satıcılar, herhangi geçerli bir gerekçe göstermeden aynı kategori ve ürün başlığında birden fazla üyelik kullanmayacak, ve bu üyelikler tespit edildiğinde kapatılacaktır.

Ücretler

Upositive’de danışman/okul/merkez/eğitmen/satıcı profili oluşturarak ürünlerinizi ve/veya hizmetinizi satışa çıkarmaya başlayabilirsiniz.

Ücretsiz profil oluşturarak sınırsız adette ürünü ya da hizmeti sınırsız süre ile (Sözleşme ve Ekleri uyarınca belirtilen ihlal durumları hariç) yayınlayabilirsiniz.

1. Sabit seviyeler

Upositive’de gerçekleşen her satış sonrası, ürünün listelendiği kategoriye göre değişen oranlarda sabit işletme gideri tahsil edilir. Bu işletme gideri sitenin açılış tarihi olan 23.04.2020’den bir (1) ay sonra tahsil edilmeye başlanacaktır.

Ana kategorilere ait sabit işletme gideri, danışmanların siteye başvuruları kabul edildikten sonra e-posta yolu ile iletilecektir.

Sabit işletme gideri, upositive pazarı (Gör, Duy, Hisset, Kokla) ve/veya Etkinlikler’in (Ruh, Beden, Zihin, Kozmos) alt kategorilerinde yapılan satışlarda da aynen geçerlidir.

Bedeller yalnızca ürün/bilet satışı durumunda tahsil edilecek olup KDV dahil fiyatlardır (Upositive’de kayıtlı bulunmanız ya da ürün/bilet listelemeniz sizi işletim bedeline tabii bırakmaz!) Upositive, satış yaptığınızda bu işletim giderini toplam hasılatınızdan düşerek hak edişinizi size iletir. Bu işletme giderinin bedeli, sisteme kayıt olduğunuz e-posta adresi üzerinden size fatura edilecektir. Bu adresin doğru ve güncel olmasından tamamen ve tek başına kullanıcı olarak siz sorumlusunuz.

 

 

Ek-4 – Satıcı için Kurallar

Banka ve Para Transferleri

Siparişin alıcı veya Upositive tarafından onaylanmasının ardından, ya da etkinliğin gerçekleştiği tarihin ardından, tüm hak ediş ilk Pazartesi günü satıcının hesabına aktarılır.

Upositive, hafta içi her gün mesai saatleri içinde, satıcıların banka hesaplarına ödeme yapabilir ve belirlediği günü değiştirme hakkınız saklı tutar. Hafta sonları ve resmi tatillerde, bankacılık sistemleri izin vermediği için ödeme yapılamaz. Örneğin; Pazartesi günü resmi bir bayrama denk gelmişse ve tatil Salı günü sona eriyorsa, bu durumda hak edişiniz tatilden sonraki ilk iş gününde, yani Salı günü gönderilecektir.

Para transferi takibi

Para transfer sisteminin işleyişi aşağıdaki gibidir:

 • Alıcı ödeme yapar: Alıcı ödeme yapınca ürün bedeli Upositive’in havuz hesabına aktarılır. Upositive ürünü kargolamanız için sizi bilgilendirir.
 • Ürünü kargolayın: Ürünü kargoya verirken kargo görevlisine size mail yoluyla iletilen satış kodunu söyleyin ve Upositive gönderisi olduğunu hatırlatın. Kargo görevlisi giriş yaptığı anda kargo takip bilgileri Upositive’in sistemine otomatik tanımlanır.
 • Ürün bedeli size aktarılır: Alıcı ürünü teslim alınca onay verir. Alıcının veya Upositive’in ürüne onay vermesinin ardından ilk Pazartesi onayın ürün bedeli sistemde tanımlı banka hesabınıza transfer edilir.

Satışlarınızı Hesabım/Satışlarım bölümünden takip edebilirsiniz.

Kurumsal üyelik

Upositive’e şahıs ya da tüzel kişilik olarak dahil olabilirsiniz. Hesabım/Ayarlarım sayfanızdaki Fatura bilgilerimi tanımla/güncelle linki üzerinden, üyelik türünüzü tüzel olarak belirleyebilirsiniz.

Aynı ekrandan işletmenizin fatura bilgilerini, mersis numaranızı, KEP adresinizi üyelik bilgilerinizle birlikte ve ürün bedelinin hesabınıza aktarılabilmesi için banka bilgilerinizi   tam ve eksiksiz olarak tanımlamanız gerekmektedir.

Kredi kartlarına ve banka kartlarına ödeme yapılmaz. Banka hesabınızı tanımlarken kredi kartı numarası veya banka kart numarası girmemelisiniz.

Upositive, para transferini şimdilik sadece Türkiye sınırları içinde bulunan banka hesaplarına yapar. Sisteme tanımlayacağınız bilgiler Vadesiz TL hesap bilgileriniz olmalıdır.

Fatura

Upositive verdiği hizmet karşılığında (listeleme ücretleri, komisyon ve diğer hizmet bedelleri) karşılığında satıcılara fatura keser. Upositive alım satım yapmadığı için, sitede satılan ürünlere ait KDV faturası kesmez.

Upositive, satıcı olarak işlem yapan üyelerine 7 (yedi) günlük periyotlarda düzenli olarak fatura keser. Tüzel üyeyseniz ve e-fatura sistemine kayıtlıysanız faturalarınızı kendi sisteminizden takip edebilirsiniz.

1. Fatura Bilgisi Tanımlama

Faturalarınızın düzenli olarak kesilmesi için Hesabım/Ayarlarım sayfanızdaki Fatura bilgilerimi tanımla/güncelle linki üzerinden fatura bilgilerinizi sisteme tanımlayabilirsiniz.

Fatura bilgilerinizi tanımlarken öncelikle Upositive üyelik tipini belirlemelisiniz. Bireysel olarak ya da tüzel kişilik olarak katılımınızı işaretleyip eğer tüzel kişilik iseniz işletmenizin tipine göre Şahıs, Limited ya da Anonim Şirketi seçeneklerinden birini işaretlemelisiniz. İşletme tipini seçtikten sonra fatura bilgileri formunu doldurabilirsiniz.

2. Tüzel kişilik olan satıcıların bulundurması zorunlu bilgiler

 • Ticaret Unvanı veya işletme adı veya marka adı bilgilerinden bir tanesi fatura bilgilerinizde kayıtlı olmalıdır.
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresiniz fatura bilgilerinizde kayıtlı olmalıdır. Kayıtlı Elektronik Posta adresinin ne olduğu ve KEP adresi alabileceğiniz hizmet sağlayıcılar hakkında bilgiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun web sitesinden (www.btk.gov.tr/kep-e-iliskin-sikca-sorulan-sorular) ulaşabilirsiniz.
 • Esnafsanız vergi kimlik numaranız, tacirseniz MERSİS numaranız fatura bilgilerinizde kayıtlı olmalıdır. Vergi Numaranızı vergi levhanızdan veya bağlı olduğunuz vergi dairesinden öğrenebilirsiniz. MERSİS numaranızı https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden ya da bağlı bulunduğunuz ticaret sicil müdürlüğünden öğrenebilirsiniz.
 • Adres ve onaylı telefon numaranızın Upositive’de bulunduğuna dair bilgi.

3. Bireysel Satıcıların bulundurması zorunlu bilgiler

 • Adınız ve soyadınız
 • İkamet ettiğiniz şehir
 • Adres ve onaylı telefon numaranızın Upositive’de bulunduğuna dair bilgi. Bu bilgi Upositive’deki adres ve cep telefonu bilgilerinizi doldurup cep telefonu numaranızı onaylattığınızda profilinize otomatik olarak yerleştirilecektir.

Vergi yükümlülükleri

Türkiye Cumhuriyeti vergi sistemi ve uygulamalarına göre kullanıcıların, Upositive’de gerçekleştirdikleri işlemler sonucunda vergisel yükümlülükleri doğabilir. Kullanıcılarımıza, mali müşavirler gibi uzman kişilerden görüş alarak vergisel yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle ilgili değerlendirme yapmalarını öneriyoruz. Satışlarınızın ticari bir nitelik taşıyıp taşımadığını analiz etmek için Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın www.egirisimci.gov.tr internet sitesinden faydalanabilirsiniz. Genel kural olarak ticari amaç taşıyan bütün satıcılarımız (hem vergi mükellefi olan şirketler hem de vergi mükellefi olmayan şahıslar) Upositive’de yaptıkları satışların her türlü vergisini (KDV, gelir vergisi vs.) ödemekle mükelleftirler.

Ek-5 – Marka ve Logo Kullanım Kuralları

 • Upositive markası ve logosunun kullanım hakkı sadece Upositive Danışmanlık ve Etkinlik Yönetimi’ne aittir. Sadece Upositive Danışmanlık ve Etkinlik Yönetimi tarafından izin verilmiş olan kişi ve kurumlar, Upositive markası ve logosunu kullanabilir.
 • Web sitenizde, listelemenizde, sosyal medya hesaplarınızda veya reklamlarınızda Upositive’de satış yaptığınıza ilişkin sözlü ya da yazılı açıklamalara yer verebilirsiniz.
 • www.u-positive.com sitesinde Upositive markasını ve benzerlerini kullanarak kullanıcı ismi kullanmamanız gerekir.
 • Upositive logo ve markasını izinsiz kullanmanız veya bu kurallara uygun şekilde kullanmamanız halinde üyeliğinizin askıya alınması, ürün alım ve satımınızın sınırlanması gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Giriş Yap

Hem üye hem danışman olarak buradan giriş yapabilirsiniz.
Üye değil misiniz? Buradan kayıt olabilirsiniz.
Sosyal medya ile bağlan
veya

Şifremi Unuttum

Kayıt Ol

Zaten üye misiniz? Buradan giriş yapabilirsiniz.
Buradan sadece üye kaydı yapabilirsiniz.
Sosyal medya ile bağlan
veya

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hesabımı oluştur butonuna basarak Üyelik Sözleşmesi’ni, Rıza Metni’ni, Gizlilik ve Çerez Politikası’nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.